Τετάρτη, 14 Μαρτίου 2018

"49 χρόνια πριν: Εκκλησία, νέος Καταστατικός Χάρτης. H xούντα επιχειρεί ανεπιτυχώς να χειραγωγήσει τη διοίκηση του συνόλου της Ιεραρχίας, αλλά και της Διαρκούς Ιεράς Συνόδου"

ΑΡΘΡΟ στη ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ


Οι δικτάτορες προσπάθησαν να ασκήσουν έλεγχο στο εκκλησιαστικό πλήρωμα μέσα από 
τον έλεγχο της Εκκλησίας, αλλά τελικά απέτυχαν να χειραγωγήσουν τη διοίκησή της.
Toυ ΑΝΔΡΕΑ ΝΑΝΑΚΗ *

Οι Καταστατικοί Χάρτες  (Κ.Χ.) ιδιαίτερα ο Σ΄ και ΣΑ΄ του 1852, αλλά και οι έτεροι του 20ού αιώνα, περισσότερο βέβαια με τις τροποποιήσεις που επέβαλαν καθεστωτικές κυβερνήσεις (Παγκάλου, Μεταξά, Παπαδόπουλου), εκφράζουν τη βούληση του κράτους για ασφυκτικό έλεγχο της Εκκλησίας, σε εποχές που το κράτος λειτουργεί με συγκεντρωτικές ή αυταρχικές δομές διοίκησης. Η παρουσία εκπροσώπου της εκάστοτε κυβέρνησης στη Διαρκή Ιερά Σύνοδο (ΔΙΣ), η οποία έπαυσε με τον Κ.Χ. του 1977, καθιστούσε απόλυτη την επί της Εκκλησίας πολιτειοκρατία. Ο εκδημοκρατισμός της Πολιτείας απελευθερώνει και την Εκκλησία από τα κρατικά δεσμά.

Η Πολιτεία επιβάλλει με τον Κ.Χ. την κηδεμονία της στην Εκκλησία στο πλαίσιο της κρατικιστικής αντίληψης για μια χειραγωγημένη Εκκλησία, η οποία θα υπηρετεί τους κρατικούς σκοπούς και στόχους, με πρώτο και κυρίαρχο τη διαμόρφωση και διασφάλιση της εθνικής συνείδησης, εθνικής ενότητας και ταυτότητας. Στο ελληνικό και στα υπόλοιπα βαλκανικά κράτη, οι άνθρωποι ήταν αφοσιωμένοι και αυτοπροσδιορίζονταν από τη θρησκευτική τους συνείδηση. Γι’ αυτό και τα πρώτα ελληνικά Συντάγματα της Επανάστασης του 1821 όριζαν ότι «Ελληνες εισί οι εις Χριστόν πιστεύοντες». Συνεπώς, μέσα από τη χειραγώγηση των εκκλησιαστικών δομών διοικήσεως, πρωτίστως του συνόλου της Ιεραρχίας, αλλά και της ΔΙΣ, θα ασκείτο ο έλεγχος και στο εκκλησιαστικό πλήρωμα. Ο Κ.Χ. του 1969 αποτελεί καθ’ ολοκληρίαν έκφραση αυτών των στόχων και επιλογών.

Τι προέβλεπαν οι νέες ρυθμίσεις

Η Ιεραρχία συγκλήθηκε για πρώτη φορά μετά την 21η Απριλίου 1967, την 1η Μαρτίου 1969, με αφορμή τη δημοσίευση του Κ.Χ., όπου δεν υπήρχε αναφορά στον Πατριαρχικό και Συνοδικό Τόμο του 1850 και στην Πατριαρχική και Συνοδική Πράξη του 1928. Ηδη, βέβαια, στο «Σύνταγμα» του 1968 είχε γίνει η αντιεκκλησιολογική διάκριση των Ιερών Κανόνων σε δογματικούς και διοικητικούς. Αλλωστε, από το 1967 η δικτατορία είχε προσπαθήσει να ελέγξει την Εκκλησία μέσω του αντικανονικού διορισμού αριστίνδην συνόδου και του παραμερισμού της ΔΙΣ.

Ο Κ.Χ. του 1969, θεωρητικά, θέλησε να διαμορφώσει νέες δομές εκκλησιαστικής διοίκησης με τη συμμετοχή λαϊκών. Η θεσμοθέτηση των συνελεύσεων (Εκκλησιαστικής, Επαρχιακής και Ενοριακής) θα μπορούσε να θεωρηθεί ρηξικέλευθη καινοτομία, όμως τα λαϊκά μέλη διορίζονταν άμεσα ή έμμεσα υπό των κρατούντων. Η βάση της παραπάνω πυραμίδας των συνελεύσεων, η Ενοριακή, συγκροτείτο, εκτός από τους ιερείς και τους ιεροψάλτες της ενορίας, από δέκα έως πενήντα λαϊκούς, ανάλογα με το πλήθος της ενορίας, επιλεγόμενους «παρά του ιερατικού προϊσταμένου από κοινού οριζομένου υπό του οικείου επιθεωρητού στοιχειώδους εκπαιδεύσεως δημοδιδασκάλου».

Την ενεργό συμμετοχή των λαϊκών συναντάμε στους Γενικούς Κανονισμούς του Οικουμενικού Πατριαρχείου το 1862 και στις εκλογές των Πατριαρχών Αλεξανδρείας έως του Παρθενίου (1987) και των Αρχιεπισκόπων Κύπρου έως του Χρυσοστόμου (1977), αντίστοιχα, οπότε η κληρικολαϊκή συνέλευση εξέλεξε τον Αλεξανδρείας και τον Κύπρου.

Ο νέος Κ.Χ. του 1969, όπως και του 1940, προέβλεπε την έκδοση κανονιστικών διατάξεων, κανονισμών. Εως το 1973 εκδόθηκαν πενήντα κανονισμοί για την οργάνωση της εσωτερικής εκκλησιαστικής διοίκησης.

Συνοδικές επιτροπές

Ο Κ.Χ. δημιουργούσε δέκα συνοδικές επιτροπές μεταξύ άλλων για τους εξής τομείς: λατρεία, εκκλησιαστική εκπαίδευση, μοναχισμό, διορθόδοξες - διαχριστιανικές σχέσεις, χριστιανική αγωγή, ποιμαντικό έργο. Οι πρόεδροι των δέκα αυτών επιτροπών ήταν αρχιερείς, οι οποίοι, μετά του Αρχιεπισκόπου και του αντιπροέδρου, θα συγκροτούσαν τη δωδεκαμελή ΔΙΣ. Οι πρόεδροι των επιτροπών θα εκλέγονταν από την Ιερά Σύνοδο της Ιεραρχίας (ΙΣΙ), με αποτέλεσμα να καταλυόταν ο Πατριαρχικός και Συνοδικός Τόμος του 1850, ο οποίος καθορίζει τη σύγκληση της ΔΙΣ κατά τα πρεσβεία αρχιερωσύνης, αλλά και η Πατριαρχική και Συνοδική Πράξη του 1928 για τις Νέες Χώρες, η οποία ορίζει ότι στη ΔΙΣ της Εκκλησίας της Ελλάδος συμμετέχουν ισάριθμοι αρχιερείς με αυτούς της παλαιάς Ελλάδας.

Η Ιεραρχία συνήλθε τον Μάρτιο του 1969, εξέλεξε τους προέδρους των επιτροπών και αντικατέστησε την αριστίνδην σύνοδο του 1967 με νέα ΔΙΣ.

Αντιδράσεις των ιεραρχών για τη σύνθεση της νέας ΔΙΣ

Ο Αρχιεπίσκοπος Ιερώνυμος θέλησε να παγιώσει τη συγκρότηση της ΔΙΣ από τους δέκα εκλεγμένους αρχιερείς, προέδρους των συνοδικών επιτροπών. Την παραμονή της συγκλήσεως της δεύτερης συνεδριάσεως της Ιεραρχίας τον Νοέμβριο του 1972 δήλωσε ότι «δεν πρόκειται να εφαρμοστεί το υπό του Συνοδικού Τόμου του 1850 και της Συνοδικής Πράξης του 1928 σύστημα συγκροτήσεως της ΔΙΣ κατά τα πρεσβεία της αρχιερωσύνης» και ότι ο νέος Κ.Χ. «απελευθερώνει την Εκκλησία».

Ο Φλωρίνης Αυγουστίνος θα απαντήσει στον Αρχιεπίσκοπο: «Μακαριώτατε, αντί να κλαίμε, σεις θριαμβολογείτε διά το κατάντημα της Εκκλησίας που οφείλεται εις τον Νόμον 126 του 1969 του οποίου υπήρξατε εμπνευστής και δημιουργός…».

Η Ιεραρχία παρ’ όλες τις διαμαρτυρίες τελικά συγκρότησε τη νέα ΔΙΣ από τους δέκα προέδρους των μόνιμων συνοδικών επιτροπών που εξέλεξε έπειτα από ψηφοφορία, από την οποία απείχαν δώδεκα αρχιερείς. Αρχισε να δημιουργείται στην Ιεραρχία μια ισχυρή μερίδα αντίδρασης και αμφισβήτησης στα τότε γενόμενα.

Οι Φλωρίνης Αυγουστίνος και Ελευθερουπόλεως Αμβρόσιος προσέφυγαν στο Συμβούλιο της Επικρατείας και ζήτησαν να ακυρωθεί η σύνθεση της ΔΙΣ, διότι δεν είχε συγκροτηθεί κατά τα πρεσβεία της αρχιερωσύνης και κατ’ ισομοιρίαν από τις Μητροπόλεις της Παλαιάς Ελλάδος και των Νέων Χωρών.

Ο Ιερώνυμος, με την αιτιολογία της κόπωσης, υπέβαλε την πρώτη παραίτησή του στην Ιεραρχία τον Μάρτιο του 1969 όταν ολοκληρώθηκε ο νέος Κ.Χ. Η παραίτηση δεν έγινε αποδεκτή με ψήφους 65, έναντι μιας αποχής, του Κορινθίας Παντελεήμονος. Τη δεύτερη παραίτησή του υπέβαλε στις 25 Μαρτίου 1973, επικαλούμενος «επιθετικές συμπεριφορές ιεραρχών» και «λόγους υγείας».

Η αντιπολίτευση στον Ιερώνυμο και οι αποφάσεις του Συμβουλίου της Επικρατείας

Η παραίτηση Ιερωνύμου συνδέεται με την ευρύτερη κρίση στην οποία είχαν περιέλθει οι κρατούντες. Τον Φεβρουάριο του 1973 οι φοιτητές καταλαμβάνουν τη Νομική, τον Απρίλιο ο Καραμανλής δηλώνει από το εξωτερικό ότι «η κυβέρνηση πειραματιζομένη διαρκώς αποδιοργάνωσε τη διοίκηση, την Εκκλησία και την παιδεία ώστε να παρουσιάζουν την εικόνα επικινδύνου αποσυνθέσεως» και τον Μάιο εκδηλώνεται το κίνημα του Ναυτικού.

Το Συμβούλιο της Επικρατείας, τον Απρίλιο του 1973, έκανε δεκτή την προσφυγή του Φλωρίνης Αυγουστίνου και του Ελευθερουπόλεως Αμβροσίου. Ακύρωσε την εκλογή της ΔΙΣ για λόγους διαδικαστικής νομιμότητας και όχι κανονικότητας, με συνέπεια να εκπέσουν η ΔΙΣ και τα άλλα διοικητικά όργανα της Εκκλησίας της Ελλάδος.

Πλήθος ιεραρχών με διαφορετικές εκκλησιολογικές ιδεολογικές αφετηρίες και πεποιθήσεις, μεταξύ δε αυτών και αρχιερείς χειροτονηθέντες υπό του Ιερωνύμου, διαμορφώνουν μια δυναμική πλειοψηφία, στην οποία συμπορεύονται ο Ιωαννίνων Σεραφείμ, που διαδέχθηκε τον Ιερώνυμο, με τον Υδρας Ιερόθεο, ο Κορινθίας Παντελεήμων και ο Κίτρους Βαρνάβας, με τους Παραμυθίας Παύλο και Δρυϊνουπόλεως Σεβαστιανό. Με νομοθετικό διάταγμα στις 10 Μαΐου 1973, συγκαλείται η Ιεραρχία για να εκλέξει με εκλογές, όπως όριζε ο Κ.Χ., τους δέκα προέδρους των μόνιμων επιτροπών που θα συγκροτήσουν τη νέα ΔΙΣ. Η Ιεραρχία ψήφισε με δύο ψηφοδέλτια με δέκα αρχιερείς το καθένα. Το ένα του Αρχιεπισκόπου καταρτίστηκε κατά τον Κ.Χ. και το άλλο ήταν της αντιπολιτεύσεως.

Είκοσι εννέα (29) αρχιερείς ψήφισαν αρχιεπισκοπικό ψηφοδέλτιο και τριάντα τρεις (33) το «πατριαρχικό», κατά την έκφραση του Φλωρίνης Αυγουστίνου.

Οι νέοι πρόεδροι των μόνιμων Συνοδικών Επιτροπών είχαν εκλεγεί με ψηφοφορία όπως προέβλεπε ο Κ.Χ., όμως στοχευμένα και σταθμισμένα η αντιπολίτευση ψήφισε κατά τα πρεσβεία αρχιερωσύνης, πέντε προέδρους από την Παλαιά Ελλάδα και πέντε από τις Νέες Χώρες κατά τον τόμο του 1850 και την Πράξη του 1928, κορυφώνοντας την αντίθεσή της στον Κ.Χ., αλλά και ευρύτερα στο καθεστώς. Ο Τύπος της εποχής αναδείκνυε καθημερινά σε κύριο θέμα την de facto κατάλυση του Κ.Χ., γεγονός που αποδυνάμωνε τους κρατούντες, όχι μόνο στην εκκλησιαστική αλλά και στην κυβερνητική εξουσία.

Το ημερολόγιο την ημέρα που συνέβαιναν αυτά έδειχνε 10 Μαΐου 1973. Εντελώς συμπτωματικά, «τυχαία», στις 10 Μαΐου 1967, οι δικτάτορες έπαυσαν τον Αθηνών Χρυσόστομο Α΄ από Αρχιεπίσκοπο και ανέστειλαν τη λειτουργία της Συνόδου της Ιεραρχίας της Εκκλησίας της Ελλάδος.

Η προσφυγή στο Συμβούλιο της Επικρατείας από προσκείμενους στον Ιερώνυμο μητροπολίτες για να ακυρωθούν οι εκλογές των προέδρων των επιτροπών της ΔΙΣ, απορρίφθηκε τον Νοέμβριο του 1973. Ακολούθησε η παύση της κυβέρνησης Μαρκεζίνη, στον οποίο ο Ιερώνυμος είχε γνωρίσει ότι θα παραιτηθεί στις 31 Δεκεμβρίου, η ανατροπή του Παπαδόπουλου και το νέο καθεστώς του Ιωαννίδη στις 25 Νοεμβρίου, το οποίο ορκίστηκε από τον Ιωαννίνων Σεραφείμ. Οι εξελίξεις οδήγησαν τον Ιερώνυμο στην οριστική παραίτηση στις 15 Δεκεμβρίου 1973, σηματοδοτώντας έτσι και το τέλος του Κ.Χ. του 1969, ο οποίος κατ’ ακρίβεια δεν εφαρμόστηκε.

Με την 3η Συντακτική Πράξη, στις 9 Ιανουαρίου 1974, εκκλησιολογικά τεκμηριωμένη από τους καθηγητές Παναγιώτη Χρήστου, Ιωάννη Ζηζιούλα –τον μετέπειτα Μητροπολίτη Περγάμου– και Γεράσιμο Κονιδάρη και με το εκδοθέν στη συνέχεια Ν.Δ. 274/1974, «Περί του τρόπου εκλογής Προκαθημένου της Εκκλησίας της Ελλάδος και ρυθμίσεως εκκλησιαστικών τινών ζητημάτων», αρχιεπίσκοπος εξελέγη ο Σεραφείμ, ο δε Κ.Χ. του 1969 αποτελούσε πλέον παρελθόν.

* Ο κ. Ανδρέας Νανάκης είναι Μητροπολίτης Αρκαλοχωρίου, Καστελλίου και Βιάννου, καθηγητής της Θεολογικής Σχολής του ΑΠΘ και πρόεδρος της Διοικούσας Επιτροπής της Πατριαρχικής Ανωτάτης Εκκλησιαστικής Ακαδημίας Κρήτης.

(** Το άρθρο δημοσιεύεται στη ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ της Κυριακής, 11ης Μαρτίου 2018, σελ. 29)

Σάββατο, 10 Μαρτίου 2018

Παρουσίαση του Τόμου "Αγιος Μάξιμος ο Γραικός", τη Δευτέρα στη Θεολογική του ΑΠΘ


Την Δευτέρα 12 Μαρτίου 2018 και ώρα 7 μ.μ. θα πραγματοποιηθεί στην Θεολογική Σχολή του ΑΠΘ (Α΄Αμφιθέατρο), η παρουσίαση του τόμου «Άγιος Μάξιμος ο Γραικός» - Διεθνές Επιστημονικό Συμπόσιο, Ιστορική προσέγγιση", που επιμελήθηκε ο  Αθανάσιος Κουρταλίδης και εξέδωσε η Ιερά Μητρόπολις Άρτης (2017). 

Στην εκδήλωση, την οποία διοργανώνει η εφημερίδα "Χριστιανική" , ομιλητές θα είναι:

-Ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης πρώην Άρτης κ. Ιγνάτιος.

-Ο Επίκουρος Καθηγητής της Θεολογικής Σχολής Θεσσαλονίκης Πέτρος Παναγιωτόπουλος .

-Ο πρώην σχολικός σύμβουλος φιλολόγων Αθανάσιος Κουρταλίδης, επιμελητής του Τόμου.

Συντονίζει ο Γεώργιος - Νεκτάριος Παναγιωτίδης, Πληροφορικός - Αντιπρόεδρος της "Χριστιανικής Δημοκρατίας".

* Πηγή: Πεμπτουσία


Παρασκευή, 2 Μαρτίου 2018

Ανδρουτσοπούλου, Γεωργίου, Ι., Οι ανεξάρτητες αρχές για ζητήματα θρησκείας (Συνήγορος του Πολίτη – Αρχή Προστασίας Δεδομένων), "Νομοκανονικά Παράφυλλα", εκδ. Σάκκουλα, Αθήνα – Θεσσαλονίκη, 2018, σσ. 186.


Με αντικείμενο μελέτης την καταγραφή των ζητημάτων θρησκείας μέσα από τη «νομολογία» του Συνηγόρου του Πολίτη (ΣτΠ) και της Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (ΑΠΔΠΧ) κυκλοφορήθηκε προσφάτως το βιβλίο του Λέκτορος του Εκκλησιαστικού Δικαίου στη Νομική Σχολή Αθηνών κ. Γεωργίου Ι. Ανδρουτσοπούλου υπό τον τίτλο «Οι ανεξάρτητες Αρχές για ζητήματα θρησκείας». Πρόκειται για το πρώτο έργο με το οποίο εγκαινιάζεται από τις ευφήμως γνωστές εκδόσεις Σάκκουλα η νέα επιστημονική σειρά «Νομοκανονικά Παράφυλλα» η οποία ιδρύθηκε και διευθύνεται υπό του ομοτίμου καθηγητού Εκκλησιαστικού Δικαίου κ. Ιωάννη Μ. Κονιδάρη, του διευθύνοντος ήδη, από μακρού χρόνου, τη σειρά «Μελετών» της «Βιβλιοθήκης Εκκλησιαστικού Δικαίου» (από το 1999) και την Επιθεώρηση Εκκλησιαστικού και Κανονικού Δικαίου «Νομοκανονικά» (από το 2002), του ιδίου εκδοτικού οίκου. 
* Oλόκληρη η βιβλιοπαρουσίαση στην  Πεμπτουσία και στα Θεολογικά Δρώμενα


Τετάρτη, 28 Φεβρουαρίου 2018

Ημερίδα του Τμήματος Θεολογίας του ΑΠΘ με θέμα: «Αγία και Μεγάλη Σύνοδος της Ορθοδόξου Εκκλησίας: Επίτευγμα Ενότητας ή Διαιρέσεως Άλλοθι;»


Το Τμήμα Θεολογίας του ΑΠΘ διοργανώνει Ημερίδα με θέμα: «Αγία και Μεγάλη Σύνοδος της Ορθοδόξου Εκκλησίας: Επίτευγμα Ενότητας ή Διαιρέσεως Άλλοθι;» την Πέμπτη 1η Μαρτίου 2018 (17:00-20:30) στην Αίθουσα Δ΄ (3οςΌροφος) της Θεολογικής Σχολής ΑΠΘ. Η Ημερίδα πραγματοποιείται στο πλαίσιο του Διά Βίου Προγράμματος «Η Αγία και Μεγάλη Σύνοδος της Ορθοδόξου Εκκλησίας: Ιστορικό Πλαίσιο-Προκλήσεις-Προοπτικές» που έλαβε χώρα κατά το διάστημα Νοεμβρίου-Δεκεμβρίου 2017 στο Τμήμα Θεολογίας ΑΠΘ και με αυτήν κλείνει ο κύκλος των σεμιναριακών μαθημάτων.

Αναλυτικά το ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ: 

Κυριακή, 11 Φεβρουαρίου 2018

«Η Εκκλησία δεν συμβιβάζεται με τυραννίες». Ο επίτιμος Πρόεδρος της "Χριστιανικής Δημοκρατίας" Μαν. Μηλιαράκης, μ΄ αφορμή την έκδοση του βιβλίου "Η ΕΚΚΛΗΣΙΑ ΚΑΤΑ ΤΗ ΔΙΚΤΑΤΟΡΙΑ 1967-1974. Ιστορική και νομοκανονική προσέγγιση" (εκδ. Επίκεντρο)

 Ο επίτιμος Πρόεδρος της «Χριστιανικής Δημοκρατίας» Μανώλης Μηλιαράκης (φωτ.) για τις σχέσεις Εκκλησίας – Πολιτείας κατά την περίοδο της Επταετίας, μ΄ αφορμή την έκδοση του βιβλίου «Η Εκκλησία κατά τη δικτατορία 1967-1974», του θεολόγου καθηγητή Χάρη Ανδρεόπουλου, από τις εκδόσεις «Επίκεντρο». Αρθρο στην εφημερίδα "Χριστιανική" (25.01.2018, φυλ. 1002, σελ. 10)


Του Μανώλη Μηλιαράκη 

"...Είναι θλιβερό και ταυτόχρονα έντονα ανησυχητικό, για το επίπεδο της πνευματικής ζωής του τόπου μας, το γεγονός ότι έχουν περάσει πάνω από πενήντα χρόνια από την επιβολή, στη χώρα μας , της ξενοκίνητης και ξενόδουλης δικτατορίας του 1967-1974 και η Διοίκηση της Εκκλησίας μας, η Ιεραρχία της, καθώς και οι Θεολογικές Σχολές και οι Χριστιανικές Αδελφότητες, δεν έχουν αισθανθεί την ανάγκη να πουν στο Θεό και το λαό του Θεού, δυο λόγια για τη στάση τους, εκείνη την περίοδο. Να κάνουν ένα απολογισμό. Να κοιτάξουν στα μάτια τις στρατιές που εξορίστηκαν, φυλακίστηκαν, βασανίστηκαν, χωρίς να αισθάνονται στο πλευρό τους, τον εξ ορισμού φυσικό προστάτη τους, τη Μητέρα Εκκλησία και τους φορείς, που υποτίθεται ότι εκφράζουν και υπηρετούν το Πνεύμα και το Φρόνημά της. Αντίθετα έβλεπαν και άκουαν ιεράρχες και καθηγητάδες, να υμνούν κατά τρόπο εμετικό τους τυράννους, τους καταλυτές του Συντάγματος, τους δολοφόνους των θυμάτων του Πολυτεχνείου και της παράδοσης της Βορείου Κύπρου στον Αττίλα. Το Κίνημα της «Χριστιανικής Δημοκρατίας» επανειλημμένα, προφορικώς και γραπτώς, έχει απευθυνθεί στα αρμόδια όργανα της Εκκλησίας και έχει θέσει, ως θέμα ορθοδόξου ήθους και σεβασμού στο μέγα Μυστήριο της Εξομολογήσεως, να μιλήσει η Ιεραρχία ανοικτά στο λαό, για τα όσα έπραξε που δεν έπρεπε να πράξει και για τα όσα παρέλειψε να πράξει και δεν τα έπραξε, στη διάρκεια της επτάχρονης Δικτατορίας. Αλλά, δυστυχώς, φωνή βοώντoς εν τη ερήμω…(...)

(...) Με τα δεδομένα αυτά το βιβλίο του Χαράλαμπου Ανδρεόπουλου, «Εκκλησία και Δικτατορία. Ιστορική και νομοκανονική προσέγγιση», όπως και το προηγούμενο του Ανδρέα Αργυρόπουλου «Χριστιανοί και πολιτική δράση κατά την περίοδο της δικτατορίας», αποτελούν, πέραν από την ιστορική τους αξία, μια θαρραλέα φωνή, δύο μάχιμων θεολόγων, για ένα θέμα που για τους εκκλησιαστικούς παράγοντες, ανώτατους κληρικούς, Θεολογικές Σχολές, Χριστιανικές Αδελφότητες, χριστιανούς διανοουμένους και τιμητές των πάντων, είναι ταμπού. Αποφεύγουν να το θίξουν, σαν να είναι εντελώς αδιάφορο ή ξένο προς αυτούς, ενώ η ευθύνη τους για την καλλιέργεια, ανάπτυξη και διάδοση μιας ιδεολογίας, που ο Νίκος Ψαρουδάκης ονόμασε «αόμματο αντικομμουνισμό», και η οποία υπήρξε το θεμέλιο της προπαγάνδας της Χούντας των συνταγματαρχών, είναι φανερή και τεράστια. Ποιός, της γενιάς μου, δεν θυμάται τα προδικτατορικά κηρύγματα και μηνύματα της κατεστημένης Θεολογίας, του άμβωνα, του πανεπιστημιακού αμφιθεάτρου, του Τύπου και του εν γένει λόγου των Αδελφοτήτων , που ως επίλογο και συμπέρασμά τους είχαν ότι «ο Κομμουνισμός με τους κρυπτοκομμουνιστές και τους συνοδοιπόρους του απεργάζονται την υποδούλωση της χώρας και οι χριστιανοί έπρεπε να προσεύχονται να μας λυπηθεί ο μεγαλοδύναμος για να σωθούμε από τον άθεο Κομμουνισμό, στέλνοντάς μας έστω και ένα λοχία!» Και ο Θεός…άκουσε τις προσευχές των «ευσεβών και πιστών» χριστιανών και στις 21 Απριλίου του 1967 μάς έστειλε ένα συνταγματάρχη με την παρέα του. Έτσι είδε η κατεστημένη προδικτατορική θεολογία τον ερχομό «της εθνοσωτηρίου εθνικής επαναστάσεως» της Χούντας και σήμερα τηρεί σιγή ιχθύος για την τότε, ασύμβατη με το ορθόδοξο δημοκρατικό χριστιανικό ήθος, στάση της! Γι΄αυτό - επαναλαμβάνω - το βιβλίο του Χαράλαμπου Ανδρεόπουλου έχει μια ιδιαίτερη αξία και αξίζουν συγχαρητήρια και στον ίδιο και στις εκδόσεις «Επίκεντρο»...."

* Διαβάστε ολόκληρο το άρθρο στις ιστοσελίδες "Ιδιωτική Οδός"  , "ΠΕΡΑ ΑΠΟ ΤΟ ΑΤΟΜΟ"  και στην εφημερίδα "ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΗ"

Πέμπτη, 1 Φεβρουαρίου 2018

Η εκκλησιαστική πτυχή στο «Μακεδονικό ζήτημα»

Ο κανονικός Αρχιεπίσκοπος Αχρίδος και Μητροπολίτης Σκοπίων Ιωάννης (στο κέντρο)
σε πρόσφατη συνάντησή του με τον Αρχιεπίσκοπο Αθηνών και Πάσης Ελλάδος Ιερώνυμο
Η Ιερά Σύνοδος της σχισματικής "Εκκλησίας της Μακεδονίας".
Στο κέντρο ο Αρχιεπίσκοπος Στέφανος

  Ολη η ιστορική αλήθεια για τις πολιτικές σκοπιμότητες που οδήγησαν προ 50ετίας στην ίδρυση της λεγομένης «Μακεδονικής Ορθοδόξου Εκκλησίας»  και οι  λόγοι για τους οποίους η Εκκλησία της Ελλάδος ζητά να απαλειφθεί ο όρος «Μακεδονία» και τα παράγωγά του από την ονομασία της Εκκλησίας των Σκοπίων.

...στο Αmen.gr και στην "Ελευθερία"

Τετάρτη, 31 Ιανουαρίου 2018

Μαγγιώρου, Νικολάου, Χ., επικ. καθηγητού Τμ. Θεολογίας ΑΠΘ, «Το περιουσιακό δίκαιο της Καθολικής Εκκλησίας (De Bonis Ecclesiae Temporalibus)», εκδ. Μπαρμπουνάκη, Θεσσαλονίκη, 2017Η μελέτη του Κανονικού Δικαίου αναδεικνύει ποικίλες μορφές της ζωής και της οργάνωσης των χριστιανικών εκκλησιαστικών κοινοτήτων. Στο εσωτερικό δίκαιο των Εκκλησιών διαγράφεται ανάγλυφα η εξελικτική πορεία του θεσμικού μετασχηματισμού τους καθώς και ο τρόπος με τον οποίο ερμηνεύεται το παρόν και προσδιορίζεται η νομική, κοινωνική και πολιτική λειτουργία τους στη δημόσια σφαίρα. Ταυτόχρονα αναδεικνύεται η βούληση των Εκκλησιών να διαλεχθούν μεταξύ τους αλλά και με το σύγχρονο κόσμο. Εξάλλου, το Κανονικό Δίκαιο θεωρούμενο ως εφαρμοσμένη εκκλησιολογία αποτελεί έναν αντικειμενικό δείκτη της διάθεσης των χριστιανών για μια οικουμενική επικοινωνία.

Η Καθολική Εκκλησία με τη Β' Σύνοδο του Βατικανού προσπάθησε να ανανεώσει την εκκλησιολογία της ώστε να μπορέσει να ανταποκριθεί στις ανάγκες της εκκοσμικευμένης κοινωνίας και να ενισχύσει την αυτονομία της στο πλαίσιο του σύγχρονου κοσμικού κράτους. Η ανανέωση αυτή αποτυπώνεται σε μεγάλο βαθμό στον ισχύοντα Κώδικα Κανονικού Δικαίου. Το βιβλίο αυτό αποτελεί την πρώτη στην ελληνική βιβλιογραφία μελέτη που αφορά στο περιουσιακό δίκαιο της Καθολικής Εκκλησίας. Φιλοδοξεί να φωτίσει ένα εν πολλοίς αχαρτογράφητο γνωστικό πεδίο και συνάμα να αποτελέσει μια πρόταση ανοιχτή στον επιστημονικό διάλογο. (Από την παρουσίαση στο οπισθόφυλλο του βιβλίου)

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ:

Πρόλογος
Πρόλογος του συγγραφέα
Εισαγωγή
1. Ο νέος Κώδικας Κανονικού Δικαίου και η Αποστολική Διάταξη Sacrae disciplinae leges
2. Το πέμπτο βιβλίο του νέου Κώδικα. De Bonis Ecclesiae Temporalibus, καν. 1254-1310
Κεφάλαιο 1o Εισαγωγικοί κανόνες 1254-1258
Κεφάλαιο 2o Η απόκτηση των αγαθών καν. 1259 - 1272
Κεφάλαιο 3o Η διαχείριση των αγαθών καν. 1273-1289
Κεφάλαιο 4o Οι συμβάσεις και ειδικώς η εκποίηση καν. 1290-1298
Κεφάλαιο 5o Ευσεβείς βουλήσεις γενικώς και ευσεβή ιδρύματα καν. 1299-1310
Επίλογος
Βιβλιογραφία
Λεξιλόγιο
Γλωσσάριο
Παράρτημα:
1. Οι σχέσεις Εκκλησίας - Πολιτείας σύμφωνα την Καθολική Εκκλησία
2. Η Καθολική Εκκλησία στην Ελλάδα και ο ν. 4301/2014
3. Κατάλογος των θρησκευτικών νομικών προσώπων ιδιωτικού δικαίου της Καθολικής Εκκλησίας στην Ελλάδα σύμφωνα με το ν. 4301/2014
Α) Καθολική Αρχιεπισκοπή Νάξου, Τήνου, Άνδρου, Μυκόνου
Β) Καθολική Αρχιεπισκοπή Κερκύρας, Ζακύνθου, Κεφαλληνίας
Γ) Αρχιεπισκοπή Καθολικών Αθηνών
Δ) Καθολική Αρχιεπισκοπή Ρόδου
Ε) Καθολική Επισκοπή Σύρου
ΣΤ) Καθολική Επισκοπή Θήρας
Ζ) Καθολική Επισκοπή Κρήτης
Η) Καθολική Επισκοπή Χίου
Θ) Αποστολικό Βικαριάτο Θεσσαλονίκης
Ι) Ελληνική Καθολική Εξαρχία
ΙΑ) Εξαρχία των εν Ελλάδι Αρμενίων Καθολικών
4. Οι κανόνες για τα υλικά αγαθά του Κώδικα του 1917 σε αντιπαραβολή με τους κανόνες του ισχύοντος Κώδικα

* Προλογίζει ο Σεβ/τος Επίσκοπος Γρατιανουπόλεως της Καθολικής Εκκλησίας και καθηγητής Κανονικού Δικαίου κ. Δημήτριος Σαλάχας.